Stardew Valley Mods Nông Trại Gió

Stardew Valley Mods Nông Trại Gió

Stardew Valley Mods Nông Trại Gió , giúp game gần gũi và thực tế hơn với những cơn gió nhẹ làm rung rinh , cây cỏ , hoa màu v.v.

Mods này Cần Smapi 3.6.2 và có thể chạy trên Android và PC , không cần hỗ trợ gì thêm .

Bạn cũng có thể chỉnh tốc độ gió từ 0 >>> 1 . Trong Config.json

{
“WindyDayChance”: 0.5
}

Link Mods : Thung Lũng Gió
Link Smapi : Smapi 3.6.2

Tắt Quảng Cáo [X]