Stardew Valley Mods : Nhà Gạch

Stardew Valley Mods : Nhà Gạch

như tiêu đề bản mods này chỉ đơn giản thay đổi nhà thành nhà gạch , rất gần gủi với con người Việt Nam 😀 😀
1 số hình anh của Mods :

1 số nhà khác trong thị trấn .

Góc nhìn chính diện

Nhìn rất đẹp và vô cùng gần gũi , Mods này nhẹ yêu cầu Content Patcher , có thể chạy được trên cả Android và PC . Lưu ý không sử dụng với những mods có thay đổi nhà tương tự , vì mods trùng sẽ không thành công .

Link Tải Mods :Mods Nhà Gạch DTN GAMER

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :


Tắt Quảng Cáo [X]