Mods Nông Trai Ven Biển

Mods Nông Trai Ven Biển

Thay thế bản đồ sông bằng một bãi biển riêng theo chủ đề Mùa hè

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Content Patcher

Link Tải Mods: Nông Trại Ven Biển – DTNGAMER

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]