Stardew Valley 1.5 Update có gì ? Khi Nào Có COOP Android ?

Stardew Valley 1.5 Update có gì ? Khi Nào Có COOP Android ?

Stardew Valley 1.5 Update có gì ? Khi Nào Có COOP Android ? mình sẽ trả lời trong bài viết này nhé .

Trước mắt đây là những update trong Stardew Valley 1.5 , đây chưa là đầy đủ bởi vì game vẫn đang phát triển nhé ..

Cây trồng : Thêm cây chuối . (nhàm vãi :)))

1 căn phòng cho Willy !!

giường có thể di chuyển !!

sẽ còn update nhé …

Tắt Quảng Cáo [X]