Smapi 3.7.4 Cho Android và PC

Smapi 3.7.4 Cho Android và PC

Smapi 3.7.4 Cho Android và PC update và fix lỗi cho bản Stardew Valley 1.4.5 , phiên bản Android hỗ trợ thêm nhiều Mod Hỗ trợ mới .

Để cài đặt trước tiên bạn phải có bản game mới nhất :
++ Bản Game PC : Stardew Valley PC
++ Bản Game Android : Stardew Valley Android

Để cài đặt vui lòng xem Video bên dưới :

Link Tải : Smapi Android
Link Tải : Smapi PC

Để cài đặt Smapi và Mod vui lòng xem kỹ video bên dưới :

Link Tải
Link APK 1.4.6 : Stardew Valley 1.4.6
Link Smapi : Smapi 3.2.0.4 | Link Dự Phòng
Link Âm Thanh : OBB Âm Thanh
CJB MENU + ITEM : CJB VIỆT HÓA

Content Patcher cho Smapi 3.7.2 ++ : Content Patcher 1.18.1
Sửa Lỗii giao diện cho Android : Fix Giao DIỆN

Liên Hệ khi cần giúp đỡ !!

Tắt Quảng Cáo [X]