Mods Xstardew Valley 50 sắc thái [18+]

Mods Xstardew Valley 50 sắc thái [18+]

Mods này cho phép bạn làm 1 số việc vượt qua giới hạn game 🙂 khuyến cáo mấy bạn trẻ nhỏ tuổi nhé !! chúng ta k nên nói nhiều về Mods này , nên trải nghiệm là 9 !!

Hoạt động trên:
Hiện đang chơi Stardew Valley 1.4 + SVE + một số mod khác.

Đã triển khai:
 Sự kiện trái tim Emily 10 được mở rộng.
 Chỉnh sửa và tạo một số cuộc đối thoại hôn nhân cho Abigail, Penny, Leah và Emily.
Sự kiện trái tim -Penny 8 đã thay đổi nên không còn gợi ý rằng cô ấy đang lừa dối bạn với Sam.
Sự kiện trái tim -Penny 10 mở rộng
-Sự kiện hôn nhân mở rộng. (Kích hoạt ngay sau sự kiện kết hôn)
-Leah sự kiện kết hôn mới. (Trang trại trong một ngày nắng từ 21:00 đến 24:00 và đã chơi sự kiện 10 trái tim)
-Leah 10 trái tim mở rộng.

Yêu cầu Content Patcher !
Link Mods : 50 sắc thái
Link Mods : 50 Sắc Thái Stardew Valley 1.4

Tắt Quảng Cáo [X]