Starew Valley Mods Bật tắt 12 sắc thái

Starew Valley Mods Bật tắt 12 sắc thái

Mods này cho phép bạn thay đổi cảm xúc tùy ý hay cởi trần đi ngoài đường luôn !! ahihi !! nếu là PC mặc định phím là F1—>F12 mỗi phím thay cho 1 cảm xúc hành động !!

Trên Android thì bạn nên dùng “VolumeUp” “và VolumeDown” để cài đặt , tiếc là chỉ sài dc 2 cái thôi , DT ít nút lắm !!

Link Tải : Mods 12 Sắc Thái

Tắt Quảng Cáo [X]