Mods Thêm 8 Loại Cây Xương Rồng Mới! Có Việt Hoá

Mods Thêm 8 Loại Cây Xương Rồng Mới! Có Việt Hoá

Mods này có 8 loại cây trồng xương rồng mới.
Ngoài việc mua ở Shop các bạn cũng có thể lấy trong CJB Item >>> Hạt Giống .
Mods này cần Json AssestSpacecore Smapi 3.2.0 trở lên là ok chạy được .
++ Smapi 3.5.0 thì ổn áp nhất , Ad đề nghị .

Link Mods : Mods 8 Loại Xương Rồng Mới
Mods Hỗ Trợ : Json & Spacecore

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]