Mods Thay Chồn Lùi Bằng Totoro Stardew Valley 1.4

Mods Thay Chồn Lùi Bằng Totoro Stardew Valley 1.4

bản mods này thay đổi người bạn “chồn lùi” ở phía nam , nơi làm nhiệm vụ đưa quà !! nay biến thành người bạn thần rừng thân thiện TOTORO trong hoạt hình của Ghibli !!

Link Tải Mods : ChonLui
Link Content : Content Patcher

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]