Mods Cây Ma Thuật 4 mùa

Mods Cây Ma Thuật 4 mùa

Mods này cho các bạn cây đẹp hơn thay đổi theo 4 mùa , khu vườn của các bạn sẽ không khác gì tiên cảnh cả !!
Mods này có thể chạy trên cả android , pc bản 1.3.36 hay 1.4 đều được !!

Yêu cầu máy bạn phải cài SMAPI !! và phải có Content Patcher !!

Link Tải Mods : Mods
Link Tải Content : Content Patcher

Liên Hệ Khi Cần


Tắt Quảng Cáo [X]