Mods Stardew Valley Phiêu Lưu Giải Đố

Mods Stardew Valley Phiêu Lưu Giải Đố

Mods Stardew Valley Phiêu Lưu Giải Đố làm tăng tính thú vị của hầm mỏ và hang sa mạc . Thêm các câu đố và đền thờ mới vào . Ngoài ra cũng thêm những cạm bẫy vô tinh dẫm phải .

Mods này tương thích với Android và PC smapi 3.6.1 , Phiên bản mods cũng đã được Việt Hóa để anh em dễ sử dụng .

Link Tải : Mods Phiêu Lưu

Tắt Quảng Cáo [X]