Mods Stack Everything Xếp Chồng Mọi Thứ

Mods Stack Everything Xếp Chồng Mọi Thứ

Trong Stardew có rất nhiều đồ vật chiếm 1 ô trong hành trang của các bạn , việc này làm cho hành trang thường hay đầy , và không lưu trữ được nhiều thứ khác .

Ví Dụ Rương , bù nhìn , thúng hứng nhựa thông vâng vâng , vì vậy Mods Stack Everything mới được làm ra để xếp chồng những thứ đó …


Việc Này giúp cho các bạn tiết kiệm không gian và có thể thao tác mọi thứ nhanh chóng , như việc mình đặt rương để thu hoạch sản phẩm sll , hoặc đặt các thùng thu hoạch dễ dàng nhanh chóng hơn . Hay việc trang trí nhà cửa của bạn cũng sẽ nhanh gọn hơn .

Link Tải Mods : https://www.123link.biz/stackEV

Tắt Quảng Cáo [X]