Mods Maps Mở Rộng Nông Trại 2020

Mods Maps Mở Rộng Nông Trại 2020

Mods này mở rộng Maps nhưng tương đối nhẹ , thích hợp cho các anh em thích trang trí và xây dựng nông trại đẹp.

Mods này chỉ cần Content Patcher 1.14.0 và Smapi 3.5.0 trở lên nhé , tuy nhiên vẫn Mods vẫn chạy ok cho các bản content cũ hơn .

Link Tải : Content 1.14.0
Link Mods : Mods MRNT

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]