Mods Harem Stardew Valley

Mods Harem Stardew Valley

Mods cho phép bạn cưới mị nhân vật độc thân , và được cưới thêm người thứ 2 thứ 3 vâng vâng ahihi .. Giới tính Nam Nữ gì được hết nhà !! ngoài ra thì mở thêm phòng phối ngẫu cho từng người , cho cuộc chơi thêm thú vị kakaka .

Mods này chạy được cả trên Android + PC .
Yâu cầu : Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .

Link Mods : Mods Harem 2020

LIÊN HỆ KHI CẦN

Tắt Quảng Cáo [X]