Mods Hoa Hàn Quốc Hoa Anh Đào

Mods Hoa Hàn Quốc Hoa Anh Đào

Mods Hoa Hàn Quốc Hoa Anh Đào, Mods này thêm các loại hoa đẹp từ Hàn Quốc và 1 cây Hoa Anh Đào Nhật Bản . Hạt giống hoa các bạn có thể mua ở tạp hóa , có 8 loại và 4 mùa khác nhau .

Ngoài việc mua ở Shop các bạn cũng có thể lấy trong CJB Item >>> Hạt Giống .
Mods này cần Json AssestSpacecore Smapi 3.2.0 trở lên là ok chạy được .
++ Smapi 3.5.0 thì ổn áp nhất , Ad đề nghị .

Link Mods : Mods Hoa Hàn Quốc
Mods Hỗ Trợ : Json & Spacecore

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]