Mods Đá và Khoáng sản đẹp hơn

Mods Đá và Khoáng sản đẹp hơn

Mods này chạy được cả trên Android + PC .
Yâu cầu : Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .

Mods giúp đá và khoáng sản đẹp hơn, và lấp lánh hơn .

Link Tải : Content Patcher (1.12.0)
Link Tải : Content Patcher Animation

Link Tải Mods : Mods Đá Qúy

LIÊN HỆ KHI CẦN

Tắt Quảng Cáo [X]