Mods Lightning Rod Thành Tháp Ngôi Sao Nhấp Nháy

Mods Lightning Rod Thành Tháp Ngôi Sao Nhấp Nháy

Mods Lightning Rod Thành Tháp Ngôi Sao Nhấp Nháy, Mods này khiến Tháp lấy Pin có đẹp hơn, nhấp nháy và thay đổi màu khi thu dc sét .

Mods này chạy được cả trên Android + PC .
Yâu cầu : Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .

Link Tải : Content Patcher (1.12.0)
Link Tải : Content Patcher Animation

Link Tải : Tháp Sét Nhấp Nháy

LIÊN HỆ KHI CẦN

Tắt Quảng Cáo [X]