Mods Boss ở Mọi Nơi trong Stardew Valley

Mods Boss ở Mọi Nơi trong Stardew Valley

Mods Boss ở Mọi Nơi trong Stardew Valley giúp game hấp dẫn hơn , Hàng ngày có tỉ lệ xuất hiện ở nông trại và thị trấn, hoặc dưới khu rừng . Tỉ Lệ ra trùm cao nhất thì ở các khu vực hầm mỏ , sa mạc , hầm sa mạc .

Yêu cầu : Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .
+ 1 phiên bản Mod hiện có thể chạy với Stardew Valley 1.5.4Smapi 3.9.0 vui lòng tải 2 phiên bản này Tại Đây .

Link Mods : Boss Mọi Nơi Ver1(Chạy được trên mobile 1.4.5)
Link Mods : Boss Mọi Nơi Ver2 (Chạy được trên mobile 1.4.5)
Link Mods : Boss Hoàng Kim Update (Chạy được trên mobile 1.4.5)
Link Mod Boss : Boss Stardew Valley 1.5.4
Link Mod của tác giả trên NexusMods: Link
Ver 1 Ổn định hơn nhưng chỉ có 3 Boss , Ver 2 thì 5 Boss nhưng k ổn định khi ở hầm mỏ . Nhạc sẽ hay hơn nếu sài Mods trên PC.

Hàng Ngày Boss sẽ xuất hiện bất kỳ ở mọi nơi , bản Ver 2 mỗi khi có Boss sẽ có 1 thông báo bên góc trái màn hình .Mình đã Edit lại thành có 1 Boss Hoàng Kim xuất hiện :)) . Khi Boss chết sẽ rớt rất nhiều đồ cho bạn lượm nhé .

LIÊN HỆ KHI CẦN

Tắt Quảng Cáo [X]