Mods Stardew Valley : Tăng tỉ lệ Tiên “Té” Bậy

Mods Stardew Valley : Tăng tỉ lệ Tiên “Té” Bậy

Mods Stardew Valley : Tăng tỉ lệ Tiên “Té” Bậy giúp bạn tưới cây dễ dàng và cũng như cây nhanh lơn hơn .

Mods này chạy được trên Android và PC . 2 Mods khác được giới thiệu trong clip đó là :
Mods Nhẫn Khổng LồMods Lock Pick .

Link Mods : Tăng Tỉ Lệ Tiên

Tắt Quảng Cáo [X]