Stardew Valley Mod : Chỉnh Sửa độ khó cho Hầm Mỏ và Hang Sa Mạc

Stardew Valley Mod : Chỉnh Sửa độ khó cho Hầm Mỏ và Hang Sa Mạc

Stardew Valley Mod : Chỉnh Sửa độ khó cho Hầm Mỏ và Hang Sa Mạc giúp anh em có thể tăng giảm độ khó và làm game anh em hấp dẫn hơn .Mods này chạy ok trên Android và PC nhé . Yêu cầu có Smapi 3.6.1 trở lên . Mods anh em tải về để vào thư mục Mods để có thể chạy . Anh em có thể chỉnh các thông số bên dưới trong file config.json để trải nghiệm .

 • Cài đặt EnableMod thành false sẽ tắt mod.
 • Cài đặt EnableFloorTypeChanges thành false sẽ tắt tất cả các thay đổi đối với các loại sàn.
 • EnableTileChanges cài đặt thành sai sẽ tắt tất cả các thay đổi đối với gạch (đá, quặng, cỏ dại, thang, trục).
 • PercentChanceMonsterFloor là cơ hội mà một tầng nhất định sẽ là một trong ba loại sàn quái vật ( từ 0 đến 100 )
 • PercentChanceMonsterFloor là cơ hội mà một tầng nhất định sẽ là một trong ba loại sàn quái vật ( từ 0 đến 100 )
 • SlimeDinoMonsterSplitPercents quyết định giữa ba loại tầng quái vật cho Skull Cave (nên thêm tối đa 100)
 • SlimeMonsterSplitPercents quyết định giữa các tầng chất nhờn hoặc chỉ các tầng bị nhiễm quái vật cho các mỏ (nên thêm tới 100)
 • MinFloorsB betweenMonsterFloors đặt số tầng tối thiểu thông thường giữa mỗi tầng quái vật bất kể các cài đặt khác
 • TreasureChestFloorMultiplier nhân cơ hội cho một tầng trở thành một tầng rương kho báu bằng con số này
 • MinFloorsB betweenTreasureFloors đặt số tầng tối thiểu thông thường giữa mỗi tầng rương kho báu bất kể hệ số nhân ở trên
 • MonsterMultiplierOn {TYPE} Sàn nhân số cơ hội sinh sản quái vật trên mỗi ô trên các tầng {TYPE} với số này
 • ItemMultiplierOn {TYPE} Sàn nhân số cơ hội sinh sản của vật phẩm có thể lấy được trên mỗi ô trên các tầng {TYPE} với số này
 • StoneMultiplierOnRegularFloors nhân cơ hội sinh sản đá trên mỗi viên gạch trên các tầng thông thường bằng con số này
 • GemstoneMultiplierOnRegularFloors nhân cơ hội sinh sản đá quý trên mỗi viên gạch trên các tầng thông thường bằng số này
 • PurpleStoneMultiplier nhân cơ hội cho một viên đá là một viên đá màu tím (sản xuất đá quý) bằng con số này
 • MysticStoneMultiplier nhân cơ hội cho một hòn đá trở thành một viên đá thần bí bằng con số này
 • ChanceForOresMultiplierInMines nhân cơ hội cho một viên đá là loại quặng phù hợp với cấp độ trong các mỏ
 • ChanceForOreMultiplier nhân cơ hội cho một hòn đá là một loại quặng nào đó bằng số này (chỉ có trong Skull Cave)
 • ChanceForIridiumMultiplier nhân cơ hội quặng bị iridium bằng con số này (chỉ có Skull Cave)
 • ChanceForGoldMultiplier nhân cơ hội quặng trở thành vàng (nếu không phải là iridium) bằng con số này (chỉ trong Skull Cave)
 • ChanceForIronMultiplier nhân cơ hội quặng là sắt (nếu không phải là iridium hoặc vàng) bằng con số này (chỉ trong Cave Skull)
 • WeedChance cơ hội cho cỏ dại hoặc tinh thể sinh sản trong các mỏ (0,0 đến 1,0)
 • WeedMultiplier nhân phạm vi của bao nhiêu cỏ dại hoặc tinh thể băng cố gắng sinh sản trên mỗi cụm (không nhân lên, phạm vi là 7 đến 23).
 • ChanceForLadderInStoneMultiplier nhân cơ hội cho một hòn đá có một cái thang hoặc trục dưới nó bằng số này (nếu chưa có cái nào)
 • ChanceLadderIsShaftMultiplier nhân cơ hội của một chiếc thang là một trục thay vì số này (nếu chưa có một cái nào)

Link Mod : Chỉnh Sửa Hầm Mỏ Hang Skull

Tắt Quảng Cáo [X]