Công Thức Farm Chip Skill các loại Soul Knight Prequel S2

Công Thức Farm Chip Skill các loại Soul Knight Prequel S2

Công Thức Farm Chip Skill các loại Soul Knight Prequel S2

Việc farm Chip rất quan trọng ở S2 và nó đều có mẹo hãy tham khảo bên dưới để trãi nghiệm của bạn tốt hơn .

Về farm chip Duyên thì tỷ lệ là 100% cần có vi mạch Gold và thời gian thoy ..

Cách chip skill thì chú ý là phân biệt theo trang bị , ở phiên bản 1/6/2024 trở đi thì có thể dư ra rất nhiều Vi mạch nên anh em có thể dùng bất cứ trang bị nào mình lum trên map

hoặc mua trong shop 996 để đục lổ và phân tách .. xem nâng cao ở bên dưới

Tắt Quảng Cáo [X]