Mods Menu CJB 4.0 Mới 2020 Tích Hợp nhiều mods | [UPDATE]

Mods Menu CJB 4.0 Mới 2020 Tích Hợp nhiều mods | [UPDATE]

Mods Menu CJB Mới 2020 Tích Hợp nhiều mods được tạo ra bởi Trần Minh Thông .
Mods Này tích hợp nhiều chức năng quan trọng .

Nếu anh em nào muốn xài mod này thì có 1 số lưu ý .
+ Cần Smapi 3.6.2
+ Xóa Mod CJB Menu
+ Xóa Mod bàn phím ảo
+ Xóa Mod máy cày
+ Xóa Mod FlyCam

*** PC xóa CJB Menu là dc rồi !! Các phiên bản kế tiếp sẽ được update trong cùng bài viết này .
Lý do : Tránh xung đột khi chạy Mods
**** Phím tắt mở Mods là : Giảm Âm Lượng

Link Tải Mods : Thong Menu (Android)
Link Tải Mods : Thong Menu (PC) (Phím Tắt P)
Link Tải : Thong Menu 5.0 (Smapi 3.7.3 Trở Lên)
Thông Menu 5.0 chỉ có 1 phiên bản chạy chung cả PC và Android

Tắt Quảng Cáo [X]