Evil Hunter Tycoon 1.365 update

Evil Hunter Tycoon 1.365 update

Nhà khảo cổ học NPC Mole Brothers thu thập các vật phẩm thông qua việc khai quật và cung cấp chúng cho thị trấn.

Phần thưởng sẽ được tạo dựa trên mức độ khó cao nhất trong số các Trùm Field mà Trưởng Thị trấn đã đánh bại kể từ khi cập nhật lên phiên bản 1.364.

Vì vậy, sau khi cập nhật lên phiên bản 1.364, các Trưởng Thị trấn sẽ phải đánh bại Field Boss ít nhất một lần để kích hoạt hệ thống khai quật di tích dựa trên độ khó nhất định.

2) Thông tin bổ sung
Thời gian khai quật 2 giờ được áp dụng bất kể Trưởng thị trấn trực tuyến hay ngoại tuyến.

Phần thưởng khai quật đã tạo được lưu trữ tối đa 6 lần (tương đương 12 giờ) và việc khai quật sẽ không được tiến hành sau đó cho đến khi nhận được phần thưởng nói trên.

 

3) Khai quật nhanh
Trưởng thị trấn sẽ có thể sử dụng tính năng [Khai quật nhanh] bằng cách xem quảng cáo và sử dụng đá quý.

Khi sử dụng tính năng [Khai quật nhanh], bạn sẽ có thể nhận ngay phần thưởng Khai quật tàn tích tương đương 3 phần thưởng khai quật (6 giờ).

Tính năng [Khai quật nhanh] có thể được sử dụng tối đa 5 lần một ngày bằng cách xem quảng cáo 2 lần và sử dụng đá quý 3 lần. Số được đặt lại vào lúc 00:00 (UTC+0) hàng ngày.

Khi đánh bại Field Boss Raphael ở Chế độ Chaos Boost 1 trở lên, Mũ bảo hiểm của Raphael sẽ rơi ra theo một tỷ lệ nhất định.

Mũ bảo hiểm của Raphael có khả năng phòng thủ cao hơn 30% so với Nhẫn của Uriel.

Các tùy chọn mũ bảo hiểm của Raphael như sau.

Tắt Quảng Cáo [X]