Mods Mở Rộng Xe Bus : Update đường đi bộ tới Zuzu City

Mods Mở Rộng Xe Bus : Update đường đi bộ tới Zuzu City

Mods Mở Rộng Xe Bus : Update đường đi bộ giúp Trạm xe Bus có thêm 1 con đường và các cảnh quan mới , bạn có thể đi bộ hoặc cưỡi ngựa để tham quan , tương lai đây sẽ là con đường đi tới ZUZU City .

Đầu tiên để mods này chạy được , các bạn cần có : Mods Expanded Xe Bus .
Sau đó là Smapi 3.5.0 trở lên . Ngoài ra phải tải đầy đủ các Mods hỗ trợ bên dưới .
Link Tải : AntiSocialNPC
Link Tải : Farm Type manager
Link Tải : Zuzu City

Mods này sẽ còn update tiếp !!!

Tắt Quảng Cáo [X]