VIRTUES What if (1 + 2) Việt Hoá

VIRTUES What if (1 + 2) Việt Hoá

Cảm ơn G18vn Vì bản Dịch

Đây là chương What If, tất cả những kịch bản đó đều xảy ra ở các thế giới song song không liên quan gì đến câu chuyện chính.Đây là chương What If, tất cả những kịch bản đó đều xảy ra ở các thế giới song song không liên quan gì đến câu chuyện chính.Đây là chương What If, tất cả những kịch bản đó đều xảy ra ở các thế giới song song không liên quan gì đến câu chuyện chính.Đây là chương What If, tất cả những kịch bản đó đều xảy ra ở các thế giới song song không liên quan gì đến câu chuyện chính.

Link Tải Game
WF 1 VH – PC
WF 2 VH – PC
WF 1 VH – Android
WF 2 VH – Android

Dùng ít giấy thôi =))))

Tắt Quảng Cáo [X]