Việt Hóa CJB ITEM , UI SUITE Stardew Valley Android .

Việt Hóa CJB ITEM , UI SUITE Stardew Valley Android .

APK mới nhé , sửa 1 số lỗi , anh em nào sài bản cũ ok thì thôi 😀
*Link APK : http://megaurl.in/stardewandroidSMAPI
*UI INFO SUITE Việt Hóa : http://megaurl.in/UIviethoa Hoặc https://www.123l.pro/UIviethoa

*CJP ITEM SPAWN Việt Hóa :http://megaurl.in/CJPitemVIETHOA Hoặc https://www.123l.pro/CJPitemVH

Donate Ủng Hộ AD : https://playerduo.com/dtngamer
Hoặc Sờ vào mấy cái Hình Nhấp Nháy Trên Web nhé :3

Mod Update !!

– Chạy Nhanh :http://megaurl.in/chaynhanhhon
Thu Hoạch mọi thứ = Liềm : http://megaurl.in/thuhoachbangliem

AutoFish (Câu Cá Tự Động): http://megaurl.in/autofish

TimeSpeed :http://megaurl.in/timespeed

Anime : Tải cả 2 Link :
*******ContentPatcher :http://megaurl.in/contentpeatcherAD
*******Anime :http://megaurl.in/animess

Clip Hướng Dẫn :

Tắt Quảng Cáo [X]