[VH]Thêm cây trồng và Rau Mới

[VH]Thêm cây trồng và Rau Mới

Bản Mods cho phép thêm cây trồng và rau mới cho thung lũng Stadew Valley
[Mods được thực hiện bởi Minh Thông]

Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .

Link Mods Hỗ Trợ : SpaceCore + JsonAsset
Link Mods Frame : MailFrameworkMods
Mods Cây và Rau Mới : Cây Mới Rau Mới

Mods Cây Khác : Thêm Cây

Để cài Mods anh em tải đầy đủ giải nén và chép vào StardewValley/Mods trên Android hoặc Mods trong thư mục game trên PC,

Liên Hệ khi cần giúp đỡ !!

Tắt Quảng Cáo [X]