Thông Tin Update Soul Knight Prequel ngày 21/2/2024

Thông Tin Update Soul Knight Prequel ngày 21/2/2024

Thông Tin Update Soul Knight Prequel ngày 21/2/2024

1 – Sửa lỗi cấp độ Hắc Thần không khớp với mở khóa, này mấy hôm mình chạy 6 xong nó bắt chạy lại 1 .
2 – Sửa lỗi bà Lão Kim Ngân xuất hiện sai vị trí khi COOP

3 – Sửa lỗi trang bị kiệt xuất vẫn hiệu lực khi tháo (cái này 1 số thang bị snapshot thì phải hoặc đồ đỏ)
4 – Sửa lỗi Vật Tổ vẫn hoạt động khi tháo ra (Fix Bug Vật Tổ)

5 – Sửa lỗi Vật Tổ Hắc Thần khi sử dụng không đúng cấp độ người chơi
6 – Thêm boss tinh anh ở Map TU TIÊN
7 – Sửa lỗi 1 số gói quà mua không mất
8 – Sửa lỗi hiển thị thời gian nước ép
9 – Sửa lỗi hiển thị thông tin trên bảng cá nhân trên bản xếp hạng
10 – lỗi mất quà qua thư , không nhận được .
11 – cân bằng số lượng đá hắc thần khi coop ..
12 – lỗi không thể thay điổ giao diện nhà …

BUG VẬT TỔ LÚC CHƯA FIX

 

Tắt Quảng Cáo [X]