Update Mods máy cày cho Smapi 3.0

Update Mods máy cày cho Smapi 3.0

Update máy cày cho anh em !! gồm 2 phiên bản !!
+ Phiên Bản 1 : Bình thường phạm vi hiệu quả ít .
+ Phiên Bản 2 : Siêu mạnh, tầm ảnh hưởng cao , máy yếu sẽ lag

Bản Mods này yêu cầu Smapi 3.0 nhé !!

Link Tải : Smapi 3.0
Link Tải : Máy Cày Ver 1
Link Tải : Máy Cày Ver 2

Liện Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]