Top 3 bản Save Stardew Valley , 27 năm , 100 năm .

Top 3 bản Save Stardew Valley , 27 năm , 100 năm .

Đây là 3 bản save mình sưu tầm trên mạng , họ xây khá đẹp và đã test thành công cả trên điện thoại android và pc . Trong đó có bản save năm thứ 27 , và thậm chí 1 bản save năm thứ 100 tại Stardew Valley . Mời các bạn tham khảo .

SAVE 1 : NĂM THỨ 3

Link Tải : Bản Save Timmy – 3 Năm

SAVE 2 : NĂM THỨ 27

Link Tải : Bản Save Josh – 27 Năm

SAVE 3 : NĂM THỨ 100

Link Tải : Bản Save Eliza – 100 Năm

Hướng Dẫn Chép Bản Save vào máy . Clip hướng dẫn cụ thể chiều mình sẽ làm . Anh em nào muốn thử trước có thể làm theo 2 cách sau :

PC : giải nén chép vào C:\Users\Admin\AppData\Roaming\StardewValley\Saves

Android : giải nén chép vào Sdcard/StardewValley/ hoặc nếu không có sdcard
Chép vào StardewValley trong bộ nhớ máy .

Tắt Quảng Cáo [X]