Tải Game Kingdom Wars – VH (Vô Hạn Tiền)

Tải Game Kingdom Wars – VH (Vô Hạn Tiền)

Dễ chơi! Tập trung vào Cấp và Chiến lược!
Chiến thắng cuộc chiến chống lại quân đội ác! Cứu vương quốc!
Nhân vật và giai đoạn khác nhau!

Ảnh chụp màn hình

– Hơn 400 giai đoạn khác nhau
– Hơn 200 đồng minh và đơn vị địch
– Hơn 100 đơn vị đồng minh có hình dạng Limit Break độc đáo

Ảnh chụp màn hình


– Thu thập kho báu trong từng giai đoạn và kích hoạt các hiệu ứng tùy chọn khác nhau
– Chơi khác nhau và chiến lược với 6 loại Booster Items

Ảnh chụp màn hình

Game hoàn toàn có VH tầm 90%

Ảnh chụp màn hình

Link Tải Game: Kingdom Wars – VH
Link Tải Game [Dự Phòng]: Kingdom Wars – VH DP

Liên Hệ Và Ủng Hộ

Tắt Quảng Cáo [X]