Tải game Block Tower TD : Roguelike Xây dựng đầy mới mẻ

Tải game Block Tower TD : Roguelike Xây dựng đầy mới mẻ

Tải game Block Tower TD : Roguelike Xây dựng đầy mới mẻ

Block Tower TD là một game chiến thuật phòng thủ tháp roguelike với những đổi mới thú vị. Xây dựng một thế giới ngoài các khối, chọn các nâng cấp ngẫu nhiên để làm cho mỗi lần chạy trở nên độc đáo.

TẠO THẾ GIỚI

Thế giới bao gồm các khối mà bạn có thể đặt ở bất cứ đâu. Nhờ điều này, bạn sẽ có thể nghĩ ra một kế hoạch phòng thủ.

XÂY THÁP

Vị trí tháp là khía cạnh quan trọng nhất trong trò chơi phòng thủ tháp. Khía cạnh này càng trở nên có giá trị hơn trong Block Tower: bạn có thể xây dựng các tòa tháp trên nền đất cao, để lại các khối trống để khai thác tài nguyên hoặc các tòa tháp vững chắc sau này. Ngoài ra, tất cả các tháp đều có thanh kinh nghiệm, bạn xây càng sớm thì về cuối game sẽ càng mạnh.

CHỌN NÂNG CẤP

Thứ tự chọn nâng cấp trong mỗi trò chơi là rất quan trọng. Bạn có thể chọn nâng cấp dựa trên tài nguyên, nâng cấp tháp ma thuật hoặc nâng cấp để phòng thủ sớm mạnh mẽ, điều này sẽ cho phép bạn chuyển sang giai đoạn cuối trò chơi một cách an toàn. Kết hợp với các khối được tạo ngẫu nhiên, điều này mang lại giá trị chơi lại vô hạn.

KHAI THÁC TÀI NGUYÊN

Hãy suy nghĩ về chiến lược kinh tế của bạn. Việc xây dựng sớm các công trình kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng lại mang lại động lực lớn vào cuối trận. Vị trí tài nguyên ngẫu nhiên trong mỗi trò chơi đặt ra những câu hỏi chiến lược mới mà bạn sẽ phải trả lời mỗi lần.

Link Tải : Steam 

 

Tắt Quảng Cáo [X]