Stardew Valley Mods Thay đổi tên Dân Làng

Stardew Valley Mods Thay đổi tên Dân Làng

Sau 1 thời gian nghiên cứu thì cũng có thể đổi tên dân làng được qua 1 Mods , yêu cầu Content Patcher .

Việc thay đổi tên dân làng tuy không làm game thay đổi quá nhiều , nhưng với nhiều người thì nó rất thú vị , vì sao ??? Thử nghỉ cảnh bạn thích 1 người nào đó , bạn cưới và đổi tên giống với người mình thích hahaha … cũng là 1 trải nghiệm thú vị

Mods này cần : Content Patcher
Link Mods : Mods Đổi Tên

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]