Mods Avatar Nhân Vật Như Mặc Định

Mods Avatar Nhân Vật Như Mặc Định

Có 1 số anh em thích Avatar hay còn gọi là portrait (chân dung) như mặc định , và trong file APK tích hợp Smapi của mình thì có sẵn Mods Anime .. Mình có thể làm 1 file APK như mặc định , tuy nhiên , quỹ thời gian có hạn nên mình chế cho các bạn 1 Mods sau !!

Mods này sẽ thay đổi Chân dung trở lại như Mặc định , và Mods yêu cầu phải có
Content Patcher sau đó Chép Mods vào thư mục Mods trên Android nhé !!

Link Mods : Mods CD BT

Tắt Quảng Cáo [X]