Stardew Valley Mods bản đồ sa mạc :)) (có android)

Stardew Valley Mods bản đồ sa mạc :)) (có android)

Bản mod giúp nông trại các bạn biến thành sa mạc , hợp trend trời nóng =))

Nhìn khá là thú vị chứ anh em nhỉ 😀

PC  : 

Link Tải :http://megaurl.in/pcpub

ANDROID :

Link Tải : http://megaurl.in/PubvespaAndroid

Hướng Dẫn Cài Đặt :
Đối với PC bạn cần có Smapi :https://dtngamer.com/huong-dan-su-dung-nesux-mod-stardew-valley/

chép đè file horse.xnb vào ..\Content\Animals

chọn 1 trong 5 file .xnb
đổi tên thành cat hoặc dog tùy theo thú nuôi ! Ví dụ : Color2.xnb và bạn nuôi chó thì đổi tên thành dog.xnb sao đó chép đè file dog.xnb vào ..\Content\Animals

Tắt Quảng Cáo [X]