Stardew Valley Mod Hiệu Ứng Vũ Khí Pháp Thuật .

Stardew Valley Mod Hiệu Ứng Vũ Khí Pháp Thuật .

Bản mod này sử dụng tính năng loại vũ khí của Advanced Melee Framework để cung cấp ba kỹ năng tấn công đặc biệt mới cho từng loại vũ khí (kiếm, gậy và dao găm).

Kỹ năng mới đầu tiên cho mỗi loại vũ khí có sẵn ở cấp độ chiến đấu bốn, thứ hai ở cấp độ bảy và thứ ba ở cấp độ mười.

Kỹ năng cho từng loại vũ khí như sau:

Swords

  1. chém nhanh theo cả bốn hướng
  2. chém nhanh ở tất cả bốn hướng cộng với đạn ma thuật ở bốn hướng gây sát thương vũ khí gấp 3 lần
  3. chém nhanh ở cả bốn hướng hai lần cộng với đạn ma thuật ở tám hướng gây sát thương vũ khí gấp 6 lần

Câu lạc bộ

  1. sức mạnh cộng với một viên đạn sét duy nhất gây sát thương vũ khí gấp đôi
  2. sức mạnh cộng với ba viên đạn sét gây sát thương vũ khí gấp 3 lần
  3. sức mạnh cộng với năm viên đạn sét gây sát thương vũ khí gấp 6 lần

Dao găm

  1. lao nhanh sau đó tấn công đâm nhanh sau đó rút lui nhanh chóng
  2. lao nhanh sau đó tấn công đâm nhanh cộng với ba con dao găm ném gây sát thương vũ khí gấp 3 lần sau đó rút lui nhanh chóng
  3. lao nhanh sau đó tấn công đâm nhanh cộng với năm con dao găm ném gây sát thương vũ khí gấp 6 lần sau đó rút lui nhanh chóng

Tải Game : Stardew Valley 1.5.4 và Smapi 3.9.0
Link Tải Mod : Vũ Khí Pháp Thuật
Link Tải Mod Bổ Trợ :
Vũ Khí Tùy Chỉnh (k tải k chạy dc mod)

Tắt Quảng Cáo [X]