stardew valley mod cơ bắp cho người chơi

stardew valley mod cơ bắp cho người chơi

stardew valley mod cơ bắp cho người chơi , bản mod giúp nhận vật của bạn có cơ bắp .

Bản mod này rất nhẹ và hợp với những anh em nào thích cơ bắp nhé , nhìn ngầu hơn rất nhiều . Cách chép mods và cài smapi vui lòng xem video bên trên .

Mods cần Content Patcher và Smapi 3.5.0 trở lên là được , quan trọng là bạn phải tải content patcher đúng phiên bản với Smapi bạn đang sài nhé .

Link Tải : Content Patcher
Link Tải : Mod Cơ Bắp

Link Tải: Big City Boi
Nếu tải cả 2 mod có thể chỉnh và thay đổi style của mình

Tắt Quảng Cáo [X]