Stardew Valley 1.5 Mod Thang Máy Sa Mạc

Stardew Valley 1.5 Mod Thang Máy Sa Mạc

Stardew Valley 1.5 Mod Thang Máy Sa Mạc .

Bản Mod này giúp các bạn mở thang máy cho hang sa mạc , việc này giúp các bạn dễ dàng chinh phục hang sa mạc . Thang máy giúp lưu số tầng bạn đã đi qua , giờ đây việc chinh phục chân trời mời là eazy ….

cấu trúc của của hang sa mạc là vô hạn và mỗi ngày khi bạn tới nó sẽ reset lại như ban đầu , việc này làm cho bạn khó chinh phục cũng như cày các tài nguyên hiếm .

Mod này hiện đang chạy trên Stardew Valley 1.5.4 và Smapi 3.9.5 nên anh em cần tải đúng theo smapi nhé , bản android vui lòng tìm trên web dtngamer.com .

Link Tải : mod thang máy

Tắt Quảng Cáo [X]