Tải Game Stardew Valley 1.5.6.39 Việt Hóa Mobile + Mod Money

Tải Game Stardew Valley 1.5.6.39 Việt Hóa Mobile + Mod Money

Tải Game Stardew Valley 1.5.6.39 Việt Hóa Mobile + Mod Money

*Bản update mới nhất Stardew Valley 1.5.6.39 ra mắt vào ngày 18/2/2023

Fix 1 số lỗi nhỏ về di chuyển, thao tác và các lỗi vặt , update thân thiện và hài hòa khi dùng các máy tính bảng .

Tải game đối với PC 

Stardew Valley là một thành công quan trọng cả về mặt đánh giá lẫn thương mại, bán ra hơn 10 triệu bản trên tất cả các nền tảng vào năm 2020.

Link Tải : Stardew Valley 1.5.6
Link Tải : Smapi 3.13.2
Link Việt Hóa : Stardew Valley Việt Hoá Chuẩn 1.5.6
Link Tải : Content Patcher 1.24.5
Link Tải : Farm Type Manager
Link Tải : Mod Nông Trại Núi Lửa (Mod này tải thêm Farm Type Manager) |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cách Cài Mod EXPANDED 2022 :
Tải Hết Các FILE SAU :
LINK 1 : MOD EXPANDED (bắt buộc)
LINK 2 : MOD FARM (Mod Famr)
LINK 3 : MOD HỖ TRỢ

LINK 4 : SMAPI 3.13.4 (Bắt Buộc)
LINK 5 : 
STARDEW VALLEY 156 2022(Đề nghị)

TOP 3 MOD FOR EXPANDED : LINK TẢI
CÁCH TẢI TỪ MEGAURL (LINK RÚT GỌN) XEM VIDEO : VIDEO HƯỚNG DẪN

Tải game đối với Mobile 

Link Tải : 1.5.6.37 nomodDự Phòng
Link Tải : 1.5.6.37 modDự Phòng Mediafire (Freecrafting/money/stamina)

UPDATE 1.5.6.39
Link Tải : 1.5.6.39 nomod Dự Phòng
Link Tải : 1.5.6.39 modDự Phòng Mediafire (Freecrafting/money/stamina)

 

CÁCH TẢI TỪ MEGAURL (LINK RÚT GỌN) XEM VIDEO : VIDEO HƯỚNG DẪN

Tắt Quảng Cáo [X]