Một số hình ảnh Soul Knight Prequel Leak Mùa 1

Một số hình ảnh Soul Knight Prequel Leak Mùa 1

Một Số Hình Ảnh và thông tin mới về Update Soul Knight Prequel

Tin cực hot :
Level Đỉnh cao sẽ được kế thừa cho mùa sau .
Ví dụ mùa trước max level 75 mùa sau level đỉnh cao sẻ dc nâng lên là 100 level, 25 điểm cuối sau khi max sẽ tăng vào stat là điểm thuộc tính .

5 Cấp độ mới .(cái này là cấp nâng của trang bị ví dụ mùa cũ M – G thì giờ có thêm) giới hạn cấp cường hóa cũng thay đổi .

Extreme – Equipment Tier S  – Ultra Extreme – Equipment Tier U – Heinously Extreme – Equiment Tier Ex

5 set trang bị boss mới .
200 trang bị mới .
Lối vào sự kiện và dungeon độ khó mới .
Thêm 1 class trả phí mới kết hợp với 4 class khác thành 4 class kết hợp mới .

một số duyên mới trong mùa kế tiếp soul knight prequel

  • Ảnh là của Official còn hiệu ứng là leak từ Baidu.
  • 贴身射击 – Bắn gần

+ CD kỹ năng phóng đạn – 25% + CD kỹ năng phóng đạn – 50%

  1. 均衡之体 – Cơ thể cân đối

+ Giá trị thuộc tính chuyển đổi thành 80% của giá trị thuộc tính trung bình. + Giá trị thuộc tính chuyển đổi thành 85% của giá trị thuộc tính trung bình.

  1. 法术图腾 – Vật tổ ma thuật

+ Khi gây st phép đánh dấu lên kẻ địch bị dính hiệu ứng bất thường. Khi hiệu ứng bất thường kết thúc gây st chí mạng ( 50% sức mạnh tổng hợp ). + Khi gây st phép đánh dấu lên kẻ địch bị dính hiệu ứng bất thường. Khi hiệu ứng bất thường kết thúc gây st chí mạng ( 75% sức mạnh tổng hợp ).

  1. 超绝武艺 – Tinh hoa võ thuật

+ Khi tích đủ 3 dấu chéo thì CD +50%, st phép +50% trong 2.5s. + Khi tích đủ 3 dấu chéo thì CD +50%, st phép +50% trong 5s.

  1. 厄运 – Kết tội

+ Gia tăng st khi gây st thuộc tính, st thuộc tính thêm +50% kèm lời nguyền -25% def. + Gia tăng st khi gây st thuộc tính, st thuộc tính thêm +75% kèm lời nguyền -50% def.

3 hệ mới

bản đồ mới theo phong cách kiếm hiệp, tu tiên .

Skill của 1 class mới hệ đôc còn đúng thì người ta gọi là natural(tự nhiên) .

vũ khí đỏ mới …

3 skin xếp hạng mùa đầu tiên .

các trang bị mới .

bản kỹ năng của 1 class mới , dùng độc (class tên natural) ..

Mob mới và boss mới (hình ảnh cap lại nên mờ lém)

sẽ có 2 event trong tháng và tháng 2, 1 cái trong ngày giao thừa trung quốc với VN ngày giao thưa cũng không lệch  .
Pet mới trang phục mới …
những  tin hình ảnh trên sưu tầm từ nhiều nguồn ,anh em trong discord cap lại nên k biết từ đâu 😀

 

 

 

 

Tắt Quảng Cáo [X]