Parkasaurus: Trải Nghiệm Công Viên Kỷ Jura!!

Parkasaurus: Trải Nghiệm Công Viên Kỷ Jura!!

Parkasaurus thách đấu người chơi lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng công viên chủ đề khủng long của riêng họ!!

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ss_a62d7918278064ffb464e4d542bfdd89872b261e.1920x1080.jpg

Trò chơi mô phỏng quản lý công viên chủ đề Khủng long Tiền Sử. Lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng các triển lãm để tạo ra môi trường nơi khủng long có thể sống hạnh phúc, và tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng lẫn tiền bạc.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ss_a46136c412f67cfad975f90969eeb45ccd14d3bb.1920x1080.jpg

Và bạn cũng sẽ gặp vấn đề về những chứ Khủng Long “đáng yêu” này. Chúng có thể “Buông Lõng đôi ba cái ĐUÔI” đập vào hàng rào và chạy ra khỏi chuồng đi vòng quanh công viên như một “du khách” :))

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ss_fd7c8e03d28e9b38c2cf24bad94bb1564a53017f.1920x1080.jpg

Link Tải Game
Parkasaurus
Xem thêm những game khác tại đây

Gameplay

Tắt Quảng Cáo [X]