Mods xóa bỏ hoặc tạo tài nguyên tùy ý Stardew Valley

Mods xóa bỏ hoặc tạo tài nguyên tùy ý Stardew Valley

Mods này chạy được cả trên Android + PC .
Yâu cầu : Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .

Xóa tài nguyên hoặc tái tạo tài nguyên nhanh chóng !!

Mods này có chức năng là dọn sạch hoặc khởi tạo lại tài nguyên cho nông trại và toàn bộ địa điểm bên trong game Stardew Valley . Phím Tắt “L”

Khi sữ dụng chỉ cần tick chọn tài nguyên cần xóa hoặc tái tạo , vú dụ Trees : Cây , Bushes những bụi cây không thể thao tác , hay đất đá làm phiền bạn . Sau đó chọn Clear để xóa hoặc Reset để khởi tạo lại .

Link Mods : RestTN
Mods chạy được trên Android và PC nhé

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]