Mods Tìm cá dễ dàng Stardew Valley

Mods Tìm cá dễ dàng Stardew Valley

Mods này sẽ hiển thị thông tin số loại cá và vị trí cũng như hướng đi để tiện cho các bạn câu cá , và sưu tâm những loại cái mới !!

Phiên bảng này sài tiếng anh nhé !! có time ad sửa tiếng việt cho

Link Tải Game : Stardew Valley 1.4.3
Link Tải Mods : Mods
Link Tải Content : 
Content Patcher

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]