MODS Hồ Cá Cho Phép Bạn Thêm Mọi Thứ

MODS Hồ Cá Cho Phép Bạn Thêm Mọi Thứ

Bản mods này hoạt động trên PC với bản Stardew Valley 1.4 Update

Là một mod SMAPI loại bỏ các hạn chế trên ao cá để bạn có thể đưa vào nghêu, cá huyền thoại, tảo và bất cứ thứ gì khác. Nó bao gồm các định nghĩa ao cho tảo & rong biển và một định nghĩa chung tối thiểu. Nói chung, mod này nên được sử dụng cùng với các gói nội dung Content Patcher có thêm định nghĩa mới. Xem các tập tin tùy chọn cho một số gói  .

Link Tải Game : Stardew Valley 1.4.3
Link Tải Mods : Mods
Link Tải Content :
Content Patcher

Liên Hệ Khi Cần

Tắt Quảng Cáo [X]