Mods dắt Pet theo sau cho Android và PC

Mods dắt Pet theo sau cho Android và PC

Bản Mods dắt Pet theo sau này chạy được trên PC , nay đã được Thông Rose Edit chỉnh sửa chạy được trên Android trong động : https://www.facebook.com/groups/DTNGAMER/ .

Trước khi sài Bản Mods dắt Pet theo sau này cần :
Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .

Bản Mods dắt Pet theo sau

Liên Hệ Và Ủng Hộ

Tắt Quảng Cáo [X]