Mods Nuôi Slime Ngoài Trời Stardew Valley

Mods Nuôi Slime Ngoài Trời Stardew Valley

Mods này chạy suôn sẻ trên PC , Trên Android mình đã thành công khi mang máy ấp trứng SLIME và máy tạo trứng , tuy nhiên chưa hoàn thiện , anh em Android có thể tải bản Demo sài tạm , ít nhất bạn cũng có thêm máy ấp SLIME để ấp hàng loạt .. (Lưu ý máy ấp trứng SLIME phải để trong nhà SLIME) .

Mình rất cố gắng trong việc fix lỗi trên Android , tuy nhiên cứ khi đến ngày nở thì nó biến mất , còn ở trong nhà SLIME thì bình thường :(( hy vọng thời gian tới mình sửa dc .

Máy ấp trứng và máy tạo trứng bạn lấy trong CJB Item nhé :))

Máy ép trứng slime thì bạn phải bỏ 100 chất nhờn slime vào đổi được 1 trứng Random 4 màu .

Link Tải PC : https://123link.ghego.site/slimepc
Link Tải Android : https://www.123link.biz/slimeAR
Trên Android phải có Content Patcher và chưa hoàn thiện , chỉ thêm máy thôi !!!
Content Patcher : https://dtngamer.com/content-patcher/

** Hướng Dẫn cài đặt trên PC : Các bạn chỉ cần tải file cho PC và giải nén !!
Sau đó copy file Craftables.xnb chép đè vào thư mục \Stardew.Valley.v1.3.36\Content\TileSheets

Tắt Quảng Cáo [X]