Mods Những Nhân Vật Nam (Độc Thân) thành Nữ có thể cưới được .

Mods Những Nhân Vật Nam (Độc Thân) thành Nữ có thể cưới được .

Bản Mods này thay đổi 5 nhân vật nam độc thân thành nữ , cả ngoại hình lẫn Avatar , có thể cưới được khi đủ tim [Không có Shane] .

Bản Mods Yêu Cầu :

  • Smapi .
  • PC và Android .
  • Content Patcher .

Link Tải Mods :http://megaurl.in/NamThanhNu

Tắt Quảng Cáo [X]