Mods Nhà Phong Cách Satan

Mods Nhà Phong Cách Satan

Mods này giành cho các bạn thik đen tối 1 chút .

Nhà khá ngầu nha ..

Đây cũng là 1 mods thay đổi theo mùa

Mùa đông có tuyết luôn nè , khá chi tiết .

Link Tải Mods: Nhà Phong Cách Satan

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Content Patcher

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ

Tắt Quảng Cáo [X]