Mods Nhà Kính Siêu To 300×150

Mods Nhà Kính Siêu To 300×150

Đây là một mods giúp nông dân “không ngại vết bẩn” trong việc trồng trọt theo mùa

  • Cây trồng diện tích 300 * 150, tùy theo bạn thích
  • Cây trồng diện tích 15 * 15
  • Cây trồng diện tích 5 * 124
  • 496 lô cho cây ăn quả
  • Nguồn nước để tưới, nếu cần

Link Tải Mods: Nhà Kính Siêu To 300×150 – DTNGAMER

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Content Patcher

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]