Mods Nhà Kính Rộng Hơn

Mods Nhà Kính Rộng Hơn

Nhà Kính rộng hơn để có thể trồng trọt tốt hơn

Link Tải Mods: Nhà Kính Lớn Hơn – DTNGAMER

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Content Patcher

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ

Tắt Quảng Cáo [X]